Ontwikkelingen onderwijs in 2016

Ontwikkelingen onderwijs: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijs in 2016? Volgens de onderwijsbegroting van 2016, waarin de overheid beschrijft hoe het van plan is om het geld dat beschikbaar is voor onderwijs te spenderen, richt de overheid zich dit jaar met name op de verdere ontwikkeling van leraren, rectors en andere bestuurders in het onderwijs. Een belangrijk punt in de begroting is verder dat de overheid meer ruimte gaat creëren voor nieuwe scholen en met name scholen die gebruik willen maken van vernieuwende onderwijsconcepten (zoals bijvoorbeeld Montessori scholen) om zo meer aansluiting te vinden met de wensen van ouders en kinderen. Werknemersrechten onderwijs: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en werknemersrechten? Verdere ontwikkelingen onderwijs -gerelateerd hebben te maken met de werknemersrechten van werknemers aan universiteiten. Zo heeft het College Rechten van de Mens geoordeeld dat in totaal 12 oudere werknemers van de Vrije Universiteit in Amsterdam gediscrimineerd werden vanwege hun leeftijd. Daarnaast heeft de Vakbond voor de Wetenschap (VAWO) bekend gemaakt dat het aantal werknemers met een tijdelijk dienstverband op universiteiten erg hoog is vergeleken met andere werkgevers. Dit is in principe niet zorgwekkend, maar volgens de VAWO is het wel een punt van aandacht als de tijdelijke contracten alleen maar tot doel hebben om een permanent dienstverband te ontwijken, terwijl een permanent dienstverband wel van toepassing zou kunnen zijn.

Ontwikkelingen onderwijs wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 2016