Gelijkwaardig onderwijs in Nederland

Iedere Nederlander of, beter gezegd, alle inwoners van Nederland hebben recht op onderwijs. Onderwijs is een basisbehoefte voorgeschreven door de internationale rechten van de mens. Naast recht op onderwijs hebben overheden de plicht om gelijkwaardig onderwijs te bieden voor iedere deelnemer. Helaas loopt dit in vele landen, behalve in Nederland, scheef.

gelijkwaardig onderwijs nederland

(Visited 1 times, 1 visits today)