ROC opleidingen

ROC opleidingen gericht op de praktijk

In de jaren negentig zijn er grote veranderingen doorgevoerd in het Nederlandse onderwijssysteem. Ruim 500 mbo opleidingen zijn dan samengevoegd tot zo’n 50 ROC opleidingen (regionale opleidingscentra). Zo zijn alle opleidingen van de gezondheidszorg, dienstverlening, agricultuur, toerisme, onderwijs, etc. samengevoegd. Ook het volwassen onderwijs vormt een aparte tak van de ROC opleidingen. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Nederland is van hoge kwaliteit maar er is kritiek dat de opleidingen beter zouden moeten aansluiten bij de arbeidsmarkt. De SER (sociaal economische raad) geeft xadvies over de toekomst van het mbo-onderwijs.

Het beroepsonderwijs bestaat momenteel uit twee vormen: de bbl waar de nadruk ligt op al werkend leren en de bol waar meer wordt gefocust op de theorie aangevuld met stages. Het SER kijkt als voorbeeld naar het House of Hospitality in Amsterdam, waar geen schoolbanken of tekstboeken meer gebruikt worden maar het echte werkleven de leerschool vormt. Docenten geven les in echt situaties (in dit geval in de horeca sector) en kunnen zo sneller de potentiële kwaliteiten, en mindere punten, van de studenten zien. De vraag is nu of alle mbo opleidingen op deze manier moeten inspelen op de praktijk? Wat met de theoretische kennis? Dit zijn maar enkele van de vragen waar de SER zich over moet buigen.